Wanneer een kantoor wordt ingericht, moet vooral gekeken worden naar de ergonomie. Ergonomie is afgeleid uit het Grieks. “ergon” betekent werk en “nomos” wetten. Het geeft aan hoe een ideale werkplek eruit zou moeten zien. Een ergonomische werkplek van www.officetopper.com is niet alleen goed voor de werknemer, maar zeker ook voor de werkgever. Wanneer een werkplek aangenaam is zullen de werknemers er zo goed mogelijk presteren. Daarom zal ernaar worden gestreefd om de werkplek zo comfortabel mogelijk te maken. Bij het inrichten van een kantoor wordt gestreefd naar een ideale functionaliteit en esthetiek waarbij ergonomie het sleutelwoord is. Je krijgt daardoor een ideale combinatie tussen de werkplek en de productiviteit voor het verrichten van de werkzaamheden. Het is gebleken dat een ergonomische werkplek 15% meer productiviteit oplevert en ziektes van de werknemers met 3% afnemen. Een werknemer is verplicht dat hij ervoor zorgt dan zijn werkplek goed is ingericht. Dat geldt ook voor de werkgever. Wordt een werknemer ziek door een ongezonde werkplek dan kan, als hij het kan bewijzen, er een rechtszaak van maken. Naast het meubilair moet een werknemer voldoende zuurstof kunnen inademen en licht hebben. Ook de temperatuur en geluid moeten goed zijn om zich op het werk te kunnen concentreren.

Klachten op een kantoor

Er zijn behoorlijk wat klachten die met de werkzaamheden te maken kunnen hebben.

RSI; Repetitive Strain Injury (RSI) is een veel voorkomende klacht van personeelsleden die een hele dag op een kantoor achter een computer zitten. Wanneer je constant de hele dag dezelfde bewegingen moet uitvoeren kunnen dergelijke klachten ontstaan. RSI is een term die wordt gebruikt om de pijn in de spieren, zenuwen en pezen aan te duiden die veroorzaakt worden door regelmatig overmatig gebruik en herhalende bewegingen. Deze aandoeningen komen vooral in de bovenste ledematen voor. Deze aandoeningen komen veel voor onder de Nederlandse bevolking. Het kost miljarden aan schadevergoedingen.

Fysieke klachten ontstaan bij het personeel op een kantoor vaak doordat er constant vanuit dezelfde werkhouding wordt gewerkt. Het is niet goed voor het lichaam om de hele dag achter een computer te zitten en daarbij naar een scherm zitten kijken.

Oplossingen op een kantoor

Belangrijk is dat er bij het werk op een kantoor een goede verlichting aanwezig is. Je moet kunnen werken waarbij je de ogen niet extra moet inspannen.
Ook de temperatuur moet goed zijn. Een temperatuur van 20 graden op een kantoor is de ideale temperatuur om in te werken.
De luchtkwaliteit moet in orde zijn. Er moet niet alleen voldoen zuurstof aanwezig zijn, maar ook de luchtvochtigheid en de circulatie moet goed zijn.
Wanneer je aan het werk bent moet je niet gestoord worden door hinderlijke geluiden. In stille ruimtes kunnen de werknemers zich beter concentreren.

Waar het kantoormeubilair aan moet voldoen

Het kantoormeubilair moet aan bepaalde eisen voldoen. Er zijn door de arbo technisch gezien strikte eisen gesteld aan het kantoormeubilair. Het belangrijkste is dat de werknemers een goede en comfortabele werkplek hebben. De Nederlandse Praktijk Richtlijn levert voorschriften op het verantwoord gebruik naar onder andere kantoortafels en bureaus via de NEN 527. De NEN 1335 heeft betrekking op de maatvoering van de kantoorstoelen. Er wordt ook gekeken naar de afmetingen en veiligheidseisen. Vervolgens is er nog de NPR 1813 die een toelichting geeft op de bovenstaande normeringen.

Conclusie

Het is voor een werkgever zeer belangrijk dat een werkplek verantwoord wordt ingericht. Hij zal de werknemers moeten beschermen en ziektes proberen te voorkomen.